4-ta rewolucja przemysłowa staje się faktem.

Firmy produkcyjne korzystając z dostępu do szerokiego spektrum innowacji technicznych przekształcają się w Inteligentne Fabryki (Smart Factories), dokonując rewolucji w organizacji procesów biznesowych dotyczących swojej działalności.

MPL System jesteśmy świadomi postępujących zmian, dlatego oferujemy rozwiązania ściśle powiązane z kluczowymi technologiami Przemysłu 4.0.

Zdalny dostęp do maszyn

Nasze maszyny i urządzenia wyposażone są w interfejsy gotowe do połączenia z zakładową siecią ETHERNET.

Daje to odbiorcom szerokie możliwości w zakresie:

 • integrowania naszych maszyn z systemami MES lub ERP,
 • zdalnego dostępu diagnostycznego i serwisowego,
 • systemowego automatycznego przezbrajania produkcji.

Traceability – czyli Śledzenie produkcji

Śledzenie i identyfikowanie produktów to działania pozwalające na efektywne zbieranie informacji podczas całego cyklu życia produktu (wytworzenie – magazynowanie – sprzedaż – utylizacja).

MPL System wspiera te procesy przez wdrażanie szeregu zautomatyzowanych rozwiązań:

 • maszyny znakujące
  – laserowo / mikroudarowo / atramentowo
 • kodowanie narzędzi produkcyjnych
  – perforowane kody DPM / systemy RFID
 • kontrola jakości produktów
  – czytniki kodów / systemy wizyjne
 • niezawodny przesył danych do MES lub ERP
  – analiza wydajności / jakości / błędów i awarii

Systemy MES i szybkie logowanie danych

MPL System oferuje rozwiązania dedykowane do przetwarzania danych przekazywanych z maszyn do systemów zarządzania ERP. Podstawowymi narzędziami w tym zakresie są opracowane przez Mitsubishi Electric interfejsy MES oraz moduły szybkiego logowania danych (High Speed Data Logger).

Interfejsy Mitsubishi to moduły instalowane w magistrali sterownika PLC. Mają wiele niepodważalnych zalet, m.in.:

 • komfort użytkowania
  – gotowe oprogramowanie do konfiguracji
 • uniwersalność, otwartość, transparentność
  – bezpośrednia komunikacja z bazami danych
 • wydajność
  – szybka rejestracja danych produkcyjnych (Data Logger)
 • bezpieczeństwo
  – archiwizacja danych na zainstalowanej karcie pamięci
 • opłacalność
  – wdrożenie z niskim nakładem finansowym

Predykcja awarii oraz monitorowanie zużycia energii

Inteligentna Fabryka to również inteligentne maszyny, które dostarczają wielu wymiernych korzyści.

Oferujemy szereg funkcji programistycznych oraz sprzętowych wspomagających zagadnienia:

 • predykcji (prognozowania) awarii:
  • analiza zużycia elementów mechanicznych
  • monitoring okresu konserwacji elementów wykonawczych
  • funkcje diagnostyczne urządzeń (np. serwonapędy)
 • oszczędzania energii:
  • przechodzenie maszyny w tryb uśpienia
  • monitoring i analiza zużycia energii elektrycznej
  • monitoring i analiza zużycia energii sprężonego powietrza
  • monitoring układów napędowych połączony z analizą parametrów mechanicznych.

Czy poszukujesz rozwiązań,

które w myśl 4-tej Rewolucji Przemysłowej dostarczą Ci narzędzi wymiernie zwiększających produktywność stopień wykorzystania zasobów oraz umożliwią oszczędzanie energii w Twojej fabryce?

Jeśli tak, zadzwoń lub napisz do nas! Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań aby skonstruować ofertę spełniającą wszystkie postawione założenia.