null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
nasz_sklepmini
null
zadaj_nam_pytanie_mini
null
left_apliakcje
null
null
null
null
null
null
Projektowanie układów elektroautomatyki w CAD
null
null
uploads/571 uploads/570
null
null

Czymże byłaby oferta automatyzacji bez umiejętności tworzenia projektu elektrycznego? Dlatego ten element jest jednym z naszych podstawowych punktów w ofercie.

Realizujemy projektowanie systemów elektroautomatyki począwszy od opracowania koncepcji poprzez dobór kategorii bezpieczeństwa a co za tym idzie wszystkich komponentów systemu bezpieczeństwa, dobór aparatury, okablowania i komponentów elektrycznych (szafa, zabezpieczenia, zasilanie, itp.) aż po konfigurację systemu sterowania czy napędów spełniających kryteria stawiane przez Inwestora lub wynikające z potrzeby technologicznej.

W procesie projektowania układów elektroautomatyki posługujemy się oprogramowaniem ELCAD oraz ePLAN.

Dzięki w/w narzędziom posiadamy możliwość stworzenia kompletnej dokumentacji elektrycznej zawierającej: schemat elektryczny, rysunek rozmieszczenia, schematy listew zaciskowych, tabele połączeń, wykazy aparatury, wykazy kabli, wykazy akcesoriów itp.

 

Więcej na stronach producentów:
www.technodat.com.pl
www.eplan.pl

 


Przykład naszego projektu elektrycznego »

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą budawy szaf sterowniczych i rozdzielczych

Sprawdź »

 

Jak również naszymi przykładami zbudowanych szaf  

Sprawdź »

 


Wszystkie etapy projektowania są ściśle realizowane według obowiązujących dyrektyw, przepisów oraz norm:

  • 2006/95/WE, 
  • 2004/108/WE; 
  • polskich norm (PN) wprowadzająch europejskie normy zharmonizowane (EN): 

-  PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn.Wyposażenie elektryczne maszyn.
-  PN-EN ISO 12100-1, PN-EN ISO 12100-2 Bezpieczeństwo maszyn.
-  PN-EN 418 Maszyny.Bezpieczeństwo. Wyposażenie do zatrzymania awaryjnego; aspekty funkcjonalne.
-  PN-EN 954-1 Maszyny.Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem
-  PN-EN 1050 Maszyny.Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka. 

  • krajowych i wymagań technicznych: 

-  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania                podstawowe.
-  PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Środki ochrony przed prądem            przetężeniowym.
-  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Obciążalność prądowa długotrwała    przewodów.
-  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia              elektrycznego.

null
null
null
null
powrut_do_listy
null
null
null
null
Specjalizacje
null
Motion Control
null
Robotyka
null
Technologie
null
Aplikacje
null
null
O nas
null
Kontakt
null
null