null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
nasz_sklepmini
null
zadaj_nam_pytanie_mini
null
left_apliakcje
null
null
null
null
null
null
Projektowanie i uruchomienia napędów AC/DC/SERWO 
null
null
uploads/506 uploads/505
null
null

Jedną z naszych kluczowych dziedzin, znajdującą wśród klientów szerokie zastosowanie jest dobór, konfiguracja i wdrażanie napędów elektrycznych.

Prócz standardowych aplikacji z użyciem silników asynchronicznych i przetwornic częstotliwości, jako jedni z pierwszych w Polsce wyspecjalizowaliśmy się we wdrażaniu serwonapędów AC opartych o silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, w tym zaawansowanych wieloosiowych systemów Q-Motion oraz MELSERVO firmy Mitsubishi Electric.

Do konfiguracji, parametryzowania i diagnostyki serwonapędów MELSERVO posługujemy się oprogramowaniem MR-Configurator.

Oprogramowanie MT-Developer pozwala nam na tworzenie złożonych i zaawansowanych funkcji ruchu sekwencyjnego czy synchronicznego z użyciem metody Wirtualnego Edytora Mechanicznego.

więcej o systemach: Q-Motion i MELSERVO

null
null
null
null
powrut_do_listy
null
null
null
null
Specjalizacje
null
Motion Control
null
Robotyka
null
Technologie
null
Aplikacje
null
null
O nas
null
Kontakt
null
null